Train O'Clock
Rechercher un horaire

Zaandam Amsterdam Centraal Horaires du 5 février 2023 à 23:50

23:55
Zaandam
12 min
Direct
1 arrêt
NS Intercity2991
12 min
Direct
1 arrêt
NS Intercity2991
NS Intercity2991
00:01
Amsterdam Sloterdijk
00:07
Amsterdam Centraal
00:10
J+1
Zaandam
13 min
Direct
1 arrêt
NS Intercity3091
13 min
Direct
1 arrêt
NS Intercity3091
NS Intercity3091
00:17
Amsterdam Sloterdijk
00:23
Amsterdam Centraal
00:35
J+1
Zaandam
11 min
Direct
1 arrêt
NS Intercity2993
11 min
Direct
1 arrêt
NS Intercity2993
NS Intercity2993
00:41
Amsterdam Sloterdijk
00:46
Amsterdam Centraal
05:36
J+1
Zaandam
11 min
Direct
1 arrêt
NS Sprinter4019
11 min
Direct
1 arrêt
NS Sprinter4019
NS Sprinter4019
05:42
Amsterdam Sloterdijk
05:47
Amsterdam Centraal
05:48
J+1
Zaandam
17 min
1 corresp.
1 arrêt
NS Sprinter3319
NS Sprinter4804
17 min
1 corresp.
1 arrêt
NS Sprinter3319
NS Sprinter4804
NS Sprinter3319
05:54
Amsterdam Sloterdijk
06:00
J+1
Amsterdam Sloterdijk
NS Sprinter4804
06:05
Amsterdam Centraal
06:05
J+1
Zaandam
12 min
Direct
1 arrêt
NS Sprinter4021
12 min
Direct
1 arrêt
NS Sprinter4021
NS Sprinter4021
06:11
Amsterdam Sloterdijk
06:17
Amsterdam Centraal

Durée du trajet en train

La durée du trajet le plus court entre Zaandam et Amsterdam Centraal est de 10 minutes en train