Train O'Clock
Rechercher un horaire

Wormerveer Zaandam Horaires du 6 février 2023 à 00:10

00:26
Wormerveer voie 3
9 min
Direct
2 arrêts
NSSprinter704095
9 min
Direct
2 arrêts
NSSprinter704095
NSSprinter704095
00:29
Zaandijk Zaanse Schans
00:32
Koog aan de Zaan
00:35
Zaandam
00:56
Wormerveer voie 3
9 min
Direct
2 arrêts
NSSprinter704097
9 min
Direct
2 arrêts
NSSprinter704097
NSSprinter704097
00:59
Zaandijk Zaanse Schans
01:02
Koog aan de Zaan
01:05
Zaandam
05:24
Wormerveer voie 3
9 min
Direct
2 arrêts
NSSprinter4019
9 min
Direct
2 arrêts
NSSprinter4019
NSSprinter4019
05:27
Zaandijk Zaanse Schans
05:29
Koog aan de Zaan
05:33
Zaandam
05:56
Wormerveer voie 3
9 min
Direct
2 arrêts
NSSprinter4021
9 min
Direct
2 arrêts
NSSprinter4021
NSSprinter4021
05:59
Zaandijk Zaanse Schans
06:02
Koog aan de Zaan
06:05
Zaandam
06:26
Wormerveer voie 3
9 min
Direct
2 arrêts
NSSprinter4023
9 min
Direct
2 arrêts
NSSprinter4023
NSSprinter4023
06:29
Zaandijk Zaanse Schans
06:32
Koog aan de Zaan
06:35
Zaandam
06:45
Wormerveer voie 4
9 min
Direct
2 arrêts
NSSprinter7423
9 min
Direct
2 arrêts
NSSprinter7423
NSSprinter7423
06:48
Zaandijk Zaanse Schans
06:51
Koog aan de Zaan
06:54
Zaandam

Durée du trajet en train

La durée du trajet le plus court entre Wormerveer et Zaandam est de 7 minutes en train