Train O'Clock
Rechercher un horaire

Horaires de train Tilburg Reeshof Wijchen 14 avril 2024 à 00:20

07:35
Tilburg Reeshof
56 min
8 arrêts
Sprinter6620
Voie 2
Acheter
56 min
8 arrêts
Sprinter6620
Voie 2
Acheter
Sprinter6620
Voie 2
07:38
Tilburg Universiteit
07:43
Tilburg
08:02
's-Hertogenbosch
08:06
's-Hertogenbosch Oost
08:10
Rosmalen
08:16
Oss West
08:20
Oss
08:26
Ravenstein
08:31
Wijchen
08:05
Tilburg Reeshof
56 min
8 arrêts
Sprinter6622
Voie 2
Acheter
56 min
8 arrêts
Sprinter6622
Voie 2
Acheter
Sprinter6622
Voie 2
08:08
Tilburg Universiteit
08:13
Tilburg
08:32
's-Hertogenbosch
08:36
's-Hertogenbosch Oost
08:40
Rosmalen
08:46
Oss West
08:50
Oss
08:56
Ravenstein
09:01
Wijchen
08:35
Tilburg Reeshof
56 min
8 arrêts
Sprinter6624
Voie 2
Acheter
56 min
8 arrêts
Sprinter6624
Voie 2
Acheter
Sprinter6624
Voie 2
08:38
Tilburg Universiteit
08:43
Tilburg
09:02
's-Hertogenbosch
09:06
's-Hertogenbosch Oost
09:10
Rosmalen
09:16
Oss West
09:20
Oss
09:26
Ravenstein
09:31
Wijchen
09:05
Tilburg Reeshof
56 min
8 arrêts
Sprinter6626
Voie 2
Acheter
56 min
8 arrêts
Sprinter6626
Voie 2
Acheter
Sprinter6626
Voie 2
09:08
Tilburg Universiteit
09:13
Tilburg
09:32
's-Hertogenbosch
09:36
's-Hertogenbosch Oost
09:40
Rosmalen
09:46
Oss West
09:50
Oss
09:56
Ravenstein
10:01
Wijchen
09:35
Tilburg Reeshof
56 min
8 arrêts
Sprinter6628
Voie 2
Acheter
56 min
8 arrêts
Sprinter6628
Voie 2
Acheter
Sprinter6628
Voie 2
09:38
Tilburg Universiteit
09:43
Tilburg
10:02
's-Hertogenbosch
10:06
's-Hertogenbosch Oost
10:10
Rosmalen
10:16
Oss West
10:20
Oss
10:26
Ravenstein
10:31
Wijchen
10:05
Tilburg Reeshof
56 min
8 arrêts
Sprinter6630
Voie 2
Acheter
56 min
8 arrêts
Sprinter6630
Voie 2
Acheter
Sprinter6630
Voie 2
10:08
Tilburg Universiteit
10:13
Tilburg
10:32
's-Hertogenbosch
10:36
's-Hertogenbosch Oost
10:40
Rosmalen
10:46
Oss West
10:50
Oss
10:56
Ravenstein
11:01
Wijchen

Durée du trajet en train

La durée du trajet le plus court entre Tilburg Reeshof et Wijchen est de 56 minutes en train