Train O'Clock
Rechercher un horaire

Maastricht Zaandam Horaires du 1 février 2023 à 14:10

14:31
Maastricht voie 1
2 h 41
Direct
9 arrêts
NSIntercity854
2 h 41
Direct
9 arrêts
NSIntercity854
NSIntercity854
14:47
Sittard
15:02
Roermond
15:16
Weert
15:36
Eindhoven Centraal
15:58
Hertogenbosch ('s)
16:29
Utrecht Centraal
16:47
Amsterdam Amstel
16:58
Amsterdam Centraal
17:05
Amsterdam Sloterdijk
17:12
Zaandam
14:40
Maastricht voie 4b
2 h 55
2 corresp.
12 arrêts
ArrivaStoptrein RS1232450
NSIntercity3956
NSSprinter7454
2 h 55
2 corresp.
12 arrêts
ArrivaStoptrein RS1232450
NSIntercity3956
NSSprinter7454
ArrivaStoptrein RS1232450
14:45
Bunde
14:52
Beek-Elsloo
14:57
Geleen-Lutterade
15:01
Sittard
15:05
Sittard voie 2b
NSIntercity3956
15:20
Roermond
15:34
Weert
15:57
Eindhoven Centraal
16:18
Hertogenbosch ('s)
16:49
Utrecht Centraal
17:07
Amsterdam Amstel
17:18
Amsterdam Centraal
17:24
Amsterdam Sloterdijk
17:28
Amsterdam Sloterdijk voie 4
NSSprinter7454
17:35
Zaandam
15:01
Maastricht voie 2
2 h 41
Direct
9 arrêts
NSIntercity856
2 h 41
Direct
9 arrêts
NSIntercity856
NSIntercity856
15:17
Sittard
15:32
Roermond
15:46
Weert
16:06
Eindhoven Centraal
16:28
Hertogenbosch ('s)
16:59
Utrecht Centraal
17:17
Amsterdam Amstel
17:28
Amsterdam Centraal
17:35
Amsterdam Sloterdijk
17:42
Zaandam
15:31
Maastricht voie 1
2 h 41
Direct
9 arrêts
NSIntercity858
2 h 41
Direct
9 arrêts
NSIntercity858
NSIntercity858
15:47
Sittard
16:02
Roermond
16:16
Weert
16:36
Eindhoven Centraal
16:58
Hertogenbosch ('s)
17:29
Utrecht Centraal
17:47
Amsterdam Amstel
17:58
Amsterdam Centraal
18:05
Amsterdam Sloterdijk
18:12
Zaandam
16:01
Maastricht voie 2
2 h 41
Direct
9 arrêts
NSIntercity860
2 h 41
Direct
9 arrêts
NSIntercity860
NSIntercity860
16:17
Sittard
16:32
Roermond
16:46
Weert
17:06
Eindhoven Centraal
17:28
Hertogenbosch ('s)
17:59
Utrecht Centraal
18:17
Amsterdam Amstel
18:28
Amsterdam Centraal
18:35
Amsterdam Sloterdijk
18:42
Zaandam
16:31
Maastricht voie 1
2 h 41
Direct
9 arrêts
NSIntercity862
2 h 41
Direct
9 arrêts
NSIntercity862
NSIntercity862
16:47
Sittard
17:02
Roermond
17:16
Weert
17:36
Eindhoven Centraal
17:58
Hertogenbosch ('s)
18:29
Utrecht Centraal
18:47
Amsterdam Amstel
18:58
Amsterdam Centraal
19:05
Amsterdam Sloterdijk
19:12
Zaandam

Durée du trajet en train

La durée du trajet le plus court entre Maastricht et Zaandam est de 2h32 en train